รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สพม.ศกยส


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร   
Create by : http://msglive.org Version 3.1.1 ©2552-2557.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.